TESSUTO NON TESSUTO TNT

!

Telo antigelo tnt tessuto non tessuto 1,6 x 5

32886
8004944005208

Telo antigelo tnt tessuto non tessuto 1,6 x 10

32887
8004944052011

Telo antigelo tnt tessuto non tessuto 2,4 x 10

32888
8004944052042

Telo antigelo tessuto non tessuto tubolare mt. 0,80 x 9 stocker

31122
8016604439544

Telo antigelo tessuto non tessuto tubolare mt. 1,50 x 6 stocker

31123