RADICANTI

!
gobbi_germon_bewurzelungspuder_radicante_per_talee_legnose_gr_100

Gobbi germon bewurzelungspuder radicante per talee legnose gr. 100

9459
8000000297006

Fertenia radicante promotore naturale a base di estratti vegetali kg. 1

25553